System w sposób zautomatyzowany zbierający informacje o wizytach lekarskich pacjentów i zapisach urządzeń telemedycznych oraz przekazujący te dane do elektronicznej karty zdrowia.

Projekt wychodzi naprzeciw silnej potrzebie lepszej organizacji służby zdrowia, np. poprzez zmniejszenie kolejek u specjalistów lub wyróżnienia placówek zdrowia i lekarzy specjalistów dobrze realizujących swoje usługi.

W systemie udostępniony został moduł, w którym pacjent może porównać pomiędzy sobą poszczególne placówki zdrowia poprzez określone kryteria, wystawić komentarz lub ocenę opisową danej placówce zdrowia, przejrzeć listę badan klinicznych.

Bardzo popularny na zachodzie ranking lekarzy, gabinetów i specjalistów został skonkretyzowany oraz zobiektywizowany poprzez stworzenie kilku kryteriów (między innymi: czystość ośrodka, punktualność, wiedza i kontakt z pacjentem) oraz funkcjonalności podpisywania się przez osoby opiniujące.

Lekarz prowadzący może uzupełnić kartę pacjenta, a następnie wydrukować i dołączyć do dokumentacji medycznej. Pacjent wprowadza informacje związane z odbytą wizytą, między innymi w formie dzienniczka badania.

Źródłem danych są również urządzenia telemedyczne. System rejestruje dane z termometru, spirometru, EKG, itd.

System rozróżnia dane wprowadzone przez pacjenta, lekarza oraz urządzenie. Do wszystkich danych ma dostęp lekarz prowadzący.

Moduł e-diagnostyki przy użyciu schematów, procedur medycznych oraz zaimplementowanych algorytmów, porównuje dane ze zdefiniowanym wzorem zdarzeń medycznych. Na podstawie porównania wzorca (procedury, schematu) oraz konkretnego objawu wprowadzonego do systemu zostaje zwrócona diagnoza.