Potrójnie negatywny nowotwór piersi (ang. Triple Negative Breast Cancer, TNBC) stanowi między 15% a 20% wszystkich nowotworów piersi, natomiast jego 5-letni współczynnik przeżywalności wynosi ok. 77% (ok. 93% dla pozostałych nowotworów piersi).

Celem projektu jest opracowanie dwuspecyficznego białka rekombinowanego (ang. Bispecific Killer Engager, BIKE) będącego kandydatem na lek immunoterapeutyczny dla pacjentek chorujących na potrójnie negatywny nowotwór piersi (TNBC).