Rozwój leku opartego o bispecyficzne przeciwciało do immunoterapii przeciwnowotworowej.

Celem projektu jest opracowanie bispecyficznego przeciwciała rekombinowanego (Multibody), które będzie kandydatem na lek immunoterapeutyczny dla pacjentów chorujących na raka jelita grubego, wywołujący ukierunkowaną aktywację limfocytów T.

W efekcie działania Multibody, blokada aktywności komórek cytotoksycznych zostanie zniesiona, co umożliwi im aktywne zwalczanie komórek nowotworowych.

Rak jelita grubego i odbytu jest trzecim najczęściej występującym nowotworem diagnozowanym u kobiet i drugim najczęściej występującym nowotworem diagnozowanym u mężczyzn.