Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej.

Projekt opracowania nowego wyrobu medycznego opartego o technikę aferezy i wzbogaconego o aktywność aptamerów. Rezultat w postaci wyrobu medycznego o zastosowaniu terapeutycznym posłuży do leczenia pacjentów z Zespołem Devica.

Zespół Devica (NMO, Neromyelitis Optica) to rzadka choroba (tzw. orphan disease) neurodegeneracyjna o napadowym, na ogół ciężkim i postępującym przebiegu, w wyniku której reakcja autoimmunologiczna  organizmu  powoduje  zapalenie  rdzenia  i  nerwów  wzrokowych, a w  konsekwencji  ich  demielinizację. U większości  pacjentów choroba wykazuje charakter nawracający, z okresami remisji trwającymi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nierzadko w krótkim czasie dochodzi do porażenia czterokończynowego i utraty wzroku.

Projekt opracowania nowego wyrobu medycznego opartego o technikę aferezy i wzbogaconego o aktywność aptamerów. Rezultat w postaci wyrobu medycznego o zastosowaniu terapeutycznym posłuży do leczenia pacjentów z Zespołem Devica.

Zespół Devica (NMO, Neromyelitis Optica) to rzadka choroba (tzw. orphan disease) neurodegeneracyjna o napadowym, na ogół ciężkim i postępującym przebiegu, w wyniku której reakcja autoimmunologiczna  organizmu  powoduje  zapalenie  rdzenia  i  nerwów  wzrokowych, a w  konsekwencji  ich  demielinizację. U większości  pacjentów choroba wykazuje charakter nawracający, z okresami remisji trwającymi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nierzadko w krótkim czasie dochodzi do porażenia czterokończynowego i utraty wzroku.