MedVenture Venture Capital

MedVenture - MedTech Venture Capital

Home Polityka prywatności

Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 • informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, dane biznesowe i dane dotyczące ewentualnej współpracy;
 • informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu wysłania formularza zgłoszenia projektu;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.
 • Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać
Twoje dane osobowe do celu:

 • administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 • personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • współpracy w zakresie zgłoszonych projektów;
 • wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 • wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli
  nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 • dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie
  będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą
  witryną;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie
  prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i innych zastosowań.
 • Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na
  naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.
 • Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek
  innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w
niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 • wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych
 • Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy
  udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Zachowywanie danych osobowych

W Niniejszej sekcji określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie dane biznesowe przekazywane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie
  internetowej).

Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

Twoje prawa

 • Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych może wiązać się z dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości.
 • Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Ciasteczka

 1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i
  cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez
  przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka
  wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.
 2. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane
  przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik
  usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka
  internetowa jest zamykana.
 3. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe,
  które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach
  cookie i uzyskiwanymi z nich. Możemy używać cookie zarówno sesyjnych, jak i trwałych na naszej stronie.
 4. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są
  wykorzystywane, są określone poniżej:
 • Możemy używać Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać
 • komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę aby personalizować stronę internetową dla każdego
 • użytkownika;
 1. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie;
 2. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze.
 3. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.